Cine suntem

teoinstall.ro este operat de societatea TEO SERVICE Install SRL – cod unic: 37280481, cu sediul in Str. Ing. Dumitru Tacu Nr.12 Bucuresti.

Firma noastra opereaza lucrari de reparatii, proiectare instalatii sanitare si termice.

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Teo Install colecteaza datele personale furnizate de clientii nostrii prin intermediul formularului de contact afisat in sectiunea Contact.

Datele personale sunt folosite doar in scopul interactiuni dintre prestatorul de sevicii in speta TEO Install si client.

Nu folosim datele dvs. in scopuri comerciale.

Comentarii

Colectam datele furnizate prin comentariile din sectiunea blog unde utilizatorii site-ului nostru pot comenta anumite articole.

La cerere datele dvs inclusiv comentariul poate fi sters.

Media

Site-ul teoinstall.ro nu permite incarcarea de fisiere precum imagini sau alte fisiere personale.

Formulare de contact

Colectam date personale prin intermediul formularului de contact dupa cum urmeaza:

 • numele dvs
 • adresa dvs de email
 • numarul dvs de telefon
 • adresa dvs.

Mesajele prin formularele de contact trimise sunt stocate doar pentru o anumită perioadă de timp în scopul deservirii clienților, insa nu folosim informațiile transmise în ele în scopuri de marketing.

Cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru buna functionare a site-ului dupa cum urmeaza;

Analitice

Folosim fisiere de tip cookies pentru analiza traficului si interactiunea publicului cu serviciile noastre.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Datele vor fi prelucrate pe întreaga perioadă de timp necesară realizării scopului pentru care acestea au fost colectate, cu asigurarea unor măsuri corespunzătoare de securitate.

De exemplu, datele dvs. care sunt colectate în scopuri legate de încheierea unui contract vor fi păstrate pe durata executării contractului cât și ulterior, pe perioada de timp impusă de legislația în vigoare pentru păstrarea documentelor.

TEO SERVICE  install va revizui periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate iar dacă nu mai sunt necesare datele vor fi șterse.

Termeni legali

Conform regulamentului 2016/679/UE utilizatorii site-ului teoinstall.ro au următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă că ai dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îți retragi consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Hero Print  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru sau la adresa de email de mai jos.
Intrebari sau solicitari

Dacă ai orice întrebări, nelămuriri sau reclamații legate de prezenta politică de confidențialitate sau de condițiile de confidențialitate în general, te rugăm să le direcționezi către TEO SERVICE INSTALL SRL la adresa de email [email protected] sau la numarul nostru de telefon: 0723 336337.